Przelyk plaski

Przełyk płaski

Dostępne w opakowaniach